EĞİTİM BİNAMIZ KAYIT BİLGİLERİ FAALİYETLERİMİZ FOTO GALERİ
ZİYARETÇİ DEFTERİ AB-I HAYAT ÇEŞMESİ ÖĞRENCİLERİMİZ
 E??T?M B?NAMIZ

SAYGIDE?ER VEL?LER?M?Z, KIYMETL? Ö?RENC?LER;

Milli ve manevi de?erlerimize sahip ç?kmak ad?na BOLLUCA YATRILI KIZ KURAN KURSUMUZU sizlerin hizmetine sunuyoruz.

E?itim-ö?retim hayat?m?z?n il y?l?nda, sizlerin de maddi-manevi destekleriyle, modern ça??n ihtiyaçlar?n? kar??layan do?ru ve güvenilir bir din e?itimi hedefleyerek yola ç?km?? bulunuyoruz. Bu yolda mesafe katederken ö?rencilerimizi, önemli birer emanet anlay???yla gördü?ümüzü bilmenizi isteriz.

E?itim, sorumluluk üstlenmeyi gerektirir. Bunun bilinciyle bizler elimizden gelen gayreti gösterirken, sizlerden de ayn? duyarl?l?kta olman?z? istiyoruz.

Kursun fiziki donan?m?n?n, ö?rencilerin ya? seviyesi ve e?itim düzeyine uygun olmas?na özen gösterdik. Bunun yan?nda alan?nda uzman, insan psikolojisine hakim e?iticilerimizle, gezilerle, kültürel ve sosyal etkinliklerle eminiz yavrular?m?z ö?rencilik dönemlerinin en güzel zamanlar?n? kursumuzda geçirecekler.

Bu anlamda gözünüzün arkada kalmayaca??n? umuyor, kursumuzun e?itim programlar?na kat?l?mlar?n?z? bekliyoruz.

B?NAMIZDAN KARELER
Adam Vinatieri Jersey Byron Maxwell Jersey Adam Thielen Jersey Chris Hogan Jersey Brandin Cooks Jersey Dominique Rodgers-Cromartie Jersey Brandon Marshall Jersey Aldon Smith Jersey